Sancions comptes anuals Llado Grup

Sancions per no presentar els comptes anuals

Sancions per no presentar els comptes anuals Les societats mercantils estan obligades a dipositar anualment els seus comptes al Registre Mercantil. Tancament Registral En cas de no realitzar el dipòsit, es pot produir l’anomenat “tancament registral” és a dir, la impossibilitat d’inscriure nous acords, amb les excepcions següents: Cessament o dimissió d’administradors, gerents, directors generals…

Claus nova llei FP LlAdo Grup

Les claus de la nova llei de Formació Professional

Las claus de la nova llei de Formació Professional El Govern ha aprovat aquest mes de setembre, el projecte de llei d’FP que consolida un únic sistema de Formació Professional (FP) Dual dirigit a estudiants i treballadors per a facilitar itineraris formatius al llarg de la seva vida professional. Un projecte que aposta per la…

Devolucio IVA suportat en la UE Llado Grup

Devolució del IVA suportat a la Unió Europea

Devolució del IVA suportat a la Unió Europea És habitual que les empreses desplacin a treballadors a un altre país de la Unió Europea per a realitzar treballs en empreses ubicades en aquests territoris o per exemple assistir a fires de caràcter internacional. En aquests desplaçaments s’incorre en despeses com poden ser l’estada en hotels,…

Rols en un equip de treball Llado Grup

La importància dels rols en un equip de treball

La importància dels rols en un equip de treball Un dels majors inconvenients en el treball en equip és que, sovint, els membres dels equips actuen com si tots els que treballen en un projecte són iguals. Però qualsevol equip que vulgui tenir èxit necessita persones per assumir rols, el que implica que cal conèixer…

Nova web Lladó Grup

Llançament nova web Lladó Grup Consultor

Llançament nova web Lladó Grup Consultor Ens plau comunicar-vos el llançament de la nova pàgina web de Lladó Grup Consultor (www.lladogrup.com) que suposa una evolució important atès que el despatx ha apostat, en plena pandèmia, en invertir en recursos digitals per millorar la nostra presència a internet amb una proposta de continguts de valor actualitzada…

Dissolució i liquidació d'una societat Llado Grup

Dissolució i liquidació d’una societat

Dissolució i liquidació d’una societat En ocasions alguns empresaris es veuen obligats a posar fi als seus negocis per diversos motius, com poden ser econòmics, socials, culturals per jubilació de l’administrador i/o principal soci. La liquidació de societats suposa un conjunt d’operacions amb una fi molt concreta: l’extinció de la societat.  Entenem el procés d’una…

Novetats limit pagaments en efectiu Llado Grup

Novetats en el límit dels pagaments en efectiu

Novetats en el límit dels pagaments en efectiu Des de l’1 de Juliol de 2021, s’ha reduït el límit aplicable sobre els pagaments en efectiu (de 2.500 a 15.000 euros). Límits antics de pagaments en efectiu Estaven prohibits els pagaments en efectiu  (en metàl·lic, xec bancari al portador o qualsevol altre mitjà de pagament al…

Satisfacció laboral Llado Grup

La satisfacció laboral en temps de pandèmia

La satisfacció laboral en temps de pandèmia El confinament en les seves diferents versions, ha obligat les empreses a explorar fórmules per a implantar el teletreball en les seves plantilles, amb les seves despeses i costos significatius, però l’objectiu s’ha complert. La fatiga va fent mossa després de més d’un any d’alerta sanitària i crear…