Noves línies de subvenció Llado Grup

Segona convocatòria d’ajudes directes a la solvència empresarial

Segona convocatòria d’ajudes directes a la solvència empresarial Està previst que s’obri la segona convocatòria d’ajudes directes a la solvència empresarial prevista en el Reial decret llei 5/2021, que inclourà a tots els sectors d’activitat empresarial i autònoms (exceptuant el financer). Les condicions seran les mateixes que en la primera convocatòria tret que s’amplia a…