Repartiment dividends Llado Grup

Com i quan es reparteixen els dividends?

Com i quan es reparteixen els dividends? El repartiment dels dividends és una manera de distribuir el benefici empresarial, possibilitat recollida en la Llei de Societats de Capital. Podríem definir el dividend com una part del benefici mercantil, la qual es destina als accionistes o socis de la societat mercantil. Com repartim els dividends? En…

Deduccions hbaitatges Llado Grup

Deducció per habitatge i separació

Deducció per habitatge i separació Els matrimonis que van adquirir el seu habitatge habitual abans de 2013 gaudeixen de la deducció per compra d’habitatge, però si se separen i tots dos cònjuges continuen mantenint la propietat de l’habitatge per la qual vénen gaudint de la deducció per adquisició de l’habitatge habitual, pot succeir el següent:…

Noves línies de subvenció Llado Grup

Segona convocatòria d’ajudes directes a la solvència empresarial

Segona convocatòria d’ajudes directes a la solvència empresarial Està previst que s’obri la segona convocatòria d’ajudes directes a la solvència empresarial prevista en el Reial decret llei 5/2021, que inclourà a tots els sectors d’activitat empresarial i autònoms (exceptuant el financer). Les condicions seran les mateixes que en la primera convocatòria tret que s’amplia a…

Frau fiscal Llado Grup

Prevenció i lluita contra el frau fiscal

Prevenció i lluita contra el frau fiscal El passat 10 de Juliol s’ha publicat la Llei de Mesures de Prevenció i lluita contra el Frau Fiscal, on s’estableixen normes contra les pràctiques d’elusió fiscal, modificant normes diverses i entre elles normes tributàries que afecten a les empreses i a les persones. Fem un resum d’aquestes:…

Augmentan Concursos Creditors Llado Grup

Augment dels Concursos de Creditors

Augment dels Concursos de Creditors S’ha notat una primera ona de procediments concursals en els mesos de març i abril, que hem de prendre com un senyal d’alerta de l’allau d’insolvències de dret que s’aveïna per als pròxims mesos. Hi ha sectors d’activitat que no han notat la crisi recent com a alimentació, etc., i…

Es redueix IVA en l'electricitat Llado Grup

Es redueix del 21% al 10% l’IVA sobre l’electricitat

Es redueix del 21% al 10% l’IVA sobre l’electricitat Es redueix el tipus impositiu de l’IVA aplicable al subministrament d’electricitat a uns certs consumidors, segons prèvia consulta del Comitè d’IVA de la Unió Europea. Amb efectes des del 26-6-2021 i vigència fins al 31-12-2021, s’estableix de manera excepcional i transitòria una rebaixa de l’IVA del…

Com accelerar recuperacio de l'empresa Llado Grup

Com accelerar la recuperació de l’empresa

Com accelerar la recuperació de l’empresa En el punt alt de la crisi les empreses van haver de lluitar per mantenir les seves cadenes de subministrament, a causa de les pèrdues generades pels tancaments conseqüència del confinament, i ara les companyies han d’aprofitar les oportunitats vigents per a traçar els seus plans de recuperació i…

LLei segona oportunitats Llado Grup

Llei Segona Oportunitat; objectius i requisits

Llei Segona Oportunitat; objectius i requisits La Llei de Segona Oportunitat, també coneguda com a Mecanisme de Segona Oportunitat, és un procés administratiu que permet a persones físiques cancel·lar una part significativa dels seus deutes i sortir a flotació després d’una situació d’impossibilitat de fer front als deutes contrets. Llei recollida en el Reial Decret-llei…