Accident teletreball Llado Grup

Accident teletreballant, laboral o domèstic?

Accident teletreballant, laboral o domèstic? Què passa si tinc un accident a casa teletreballant? Amb la implantació del teletreball en moltes empreses, existeixen nombrosos dubtes a l’hora de determinar què succeeix si un treballador sofreix un accident teletreballant en el seu domicili durant la jornada laboral, és un accident laboral o domèstic? El Reial decret…

Regularitzar saldos comptables Llado GRup

Regularitzar saldos comptables

Regularitzar saldos comptables Si en la seva comptabilitat arrossega des de fa anys saldos de proveïdors i creditors pendents de pagament i que no procedeix el mateix per causes diverses, pot regularitzar-los però observi les particularitats, ja que podrien tributar en l’empresa. Si ara dona de baixa aquests saldos: El fet d’haver pagat menys o…

Impuls a la digitalització per a pimes

Impuls a la digitalització per a pimes No és el futur sinó, és la realitat. En pocs anys, la immensa majoria de les petites i mitjanes empreses (pimes), sustentaran la seva activitat en processos digitals. En aquest sentit, la transició que recull el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència aprovat pel Govern espanyol a l’abril…

Moviments bancaris entre soci i societat Llado Grup

Moviments dineraris entre socis i societat

Moviments dineraris entre socis i societat A vegades els socis realitzen petits pagaments personals amb la targeta de l’empresa, o posen diners per necessitat de l’empresa i és convenient conèixer les conseqüències fiscals per al soci i per a la societat, i quan no es cancel·len i acaben sent permanents de quanties considerables, poden sorgir…

Renovacions d'ocupacions Llado Grup

Renovació de la inscripció o demanda d’ocupació

Renovació de la inscripció o demanda d’ocupació A partir del dia 1 de juny de 2021 aquells treballadors que estan percebent la prestació per desocupació, bé per estar afectats per Expedient de Regulació d’Ocupació Temporal (ERTO), bé per altra causa, hauran de renovar personalment la inscripció o demanda d’ocupació (DARDE) que durant l’estat d’alarma realitzava…

Indemnitzacions acomiadaments Llado Grup

Indemnització acomiadament alts directius

Indemnització acomiadament alts directius És habitual en les petites empreses que els directors generals o gerents, no facin un contracte d’alta direcció que contempli els drets i obligacions de l’alt directiu amb l’empresa. Aquesta relació d’alta direcció, és una relació laboral especial i té els seus drets diferenciats d’una relació laboral comuna. També hem de…

Donacions d'accions o participacions LLado Grup

Donació d’accions o participacions i bonificacions

Donació d’accions o participacions i bonificacions Les persones que desenvolupen un negoci o tenen accions o participacions d’una societat i són pròximes a la jubilació, solen plantejar-se la donació als fills i si ho fan quan ja hagin complert 65 anys, existeixen incentius fiscals en l’Impost sobre Donacions (ISD) i en l’Impost sobre la Renda…