Teletreball fi estat alarma Llado Grup

El teletreball i el treball a distància després de l’estat d’alarma

EL TELETREBALL I EL TREBALL A DISTÀNCIA DESPRÉS DE L’ESTAT D’ALARMA El Reial decret llei 28/2020 de 22 de setembre va venir a desenvolupar el treball a distància efectuat de manera regular (no ocasional), inclosa la modalitat de teletreball, dins de les previsions establertes en l’Estatut dels Treballadors i en l’Acord Marc Europeu. No obstant això,…