Invierta en una empresa y deduzca el 20% en el IRPF

Usted tiene un capital que no le da rendimientos y está pensando en cómo obtener una buena rentabilidad. Entre en el capital de una empresa, ya que ello le permite disfrutar de algunos incentivos fiscales: Las personas físicas que efectúen aportaciones temporales al capital de empresas constituidas en los últimos tres años, disfrutan de una…

El DNI de les empreses

Si totes les persones necessitem tenir un document nacional d’identitat, per què les empreses no? Totes les companyies a Espanya compten amb el seu CIF identificatiu, però hi ha ocasions en què la identificació empresarial ha d’anar un punt més enllà. És el cas, per exemple, de les operacions en tot tipus de mercats financers.…

El DNI de las empresas

Si todas las personas necesitamos tener un documento nacional de identidad, ¿por qué las empresas no? Todas las compañías en España cuentan con su CIF identificativo, pero hay ocasiones en que la identificación empresarial debe ir un punto más allá. Es el caso, por ejemplo, de las operaciones en todo tipo de mercados financieros. El próximo…

El més buscat a Google aquest 2017

La situació política a Catalunya ha estat el tema més buscat a Google a Espanya durant el 2017, d’acord amb les dades anuals difoses pel cercador d’Internet. La paraula Catalunya ha estat el terme més buscat en aquesta eina, mentre Què és l’article 155? i Puigdemont han estat, respectivament, la pregunta amb què és més consultada i la segona persona més buscada. A través…

Lo más buscado en Google este 2017

La situación política en Catalunya ha sido el tema más buscado a Google en España durante el 2017, tal y como queda reflejado en los datos anuales difundidos por el buscador de Internet. La palabra Catalunya ha sido el nombre más buscado en el buscador, mientras ¿Qué es el artículo 155? y Puigdemont han sido,…