Elaboració del Calendari Laboral

L’obligació legal d’elaborar el calendari laboral NO inclou la publicació dels concrets horaris de treball, ja que, en cas de fer-ho, caldria ignorar i deixar sense efecte les facultats organitzatives de l’empresari. Una recent Sentència del Tribunal Suprem estableix: 1. Les previsions legals que existeixen sobre el calendari laboral únicament indiquen que ha d’elaborar-se anualment…