Consentiment exprés i inequívoc

Aquesta va a ser una de les diferències substancials del nou Reglament Europeu de Protecció de Dades. El nou Reglament exigeix una manifestació de consentiment expressa i inequívoca, la qual cosa suposa que es prohibeix el consentiment tàcit (“Que no s’expressa o no es diu però se suposa o se sobreentén”) que era una de…