Consells per reduir la càrrega fiscal de l’Impost sobre Successions i Donacions

L’Impost de Successions i donacions fa tributar les herències, les donacions entre persones vives i als beneficiaris de les assegurances de vida per causa de mort. Facilitem alguns consells per reduir la càrrega tributària: 1. A Espanya hi han algunes autonomíes convertides en paraísos fiscals en quant a l’Impost sobre Successions i Donacions i com es…