Entén el rebut de la llum?

Entendre el rebut de la llum sempre ha estat una tasca complicada, però ho és més des del passat 1 d’octubre amb la nova facturació. Per aquesta raó, la Comissió Nacional de Mercats i Competència (CNMC) ha iniciat un simulador perquè els consumidor amb comptador intel·ligent comprovin la seva factura. Aquesta eina està pensada perquè…

Sap vostè que… S’eleva el límit per ajornaments de pagament a Hisenda

Als contribuents que presentin sol·licituds d’ajornament o fraccionament dels deutes tributaris, s’aplica la xifra sense necessitat d’aportar garanties a 30.000 euros en total, en lloc dels 18.000 euros fins data d’avui. Quan se superi aquesta xifra computant tots els deutes amb Hisenda, serà necessari presentar garanties en forma d’aval bancari, garantia hipotecària o assegurança de…

Nuevo caso de éxito judicial: Lladó Grup ha ganado reclamación contra Bankia

Nuevamente LLADÓ GRUP CONSULTOR ha logrado un nuevo éxito judicial raíz de contratos suscritos entre particulares y las entidades financieras. En este caso hemos obtenido sentencia favorable como consecuencia de la reclamación de nulidad del contrato de adquisición de acciones de la entidad BANKIA SA. La cuestión básica es que hemos podido demostrar que BANKIA…

Nou cas d’èxit judicial: Lladó Grup ha guanyat una reclamació contra Bankia

Novament LLADO GRUP CONSULTOR ha assolit un nou èxit judicial arrel de contractes subscrits entre particulars i les entitats financeres. En aquest cas hem obtingut sentència favorable com a conseqüència de la reclamació de nul·litat del contracte d’adquisició d’accions de l’entitat BANKIA SA. La qüestió bàsica és que hem pogut demostrar que BANKIA no va…