Comentaris a la resolució de la Dirección General de los registros y del notariado

Recentment, en data 30 de setembre de 2015, aquesta Direcció ha publicat una resolució on ve a establir, respecte a les retribucions dels administradors, segons es tracti d’òrgans unipersonals o col·legiats: Les regles que regeixen la remuneració dels administradors en la seva condició coma tals, no són les mateixes que les que ho fan per…