Hisenda està comprovant les dietes

L’Agència Tributària està duent a terme una campanya de control de les Declaracions d’IRPF (Renda) dels exercicis 2010,2011,2012 i 2013, fent una revisió de les retribucions declarades per les persones físiques com a exemptes EN CONCEPTE DE DIETES, pretenent l’Administració regularitzar les situacions que no s’ajusten el marc legal. És a dir, aquells imports que…

Sap vostè que… Les notificacions durant el mes d’agost es poden invalidar

L’Administració Tributària té la facultat de practicar notificacions en el mes d’agost, tot i que és bastant probable que durant aquest mes el contribuent estigui de vacances fora del seu domicili. Per tant no podrà rebre les notificacions, creant-li  indefensió. Una sentència recent del Tribunal Suprem, del 13 de maig de 2015, ha resolt un…

Acomiadament per causa econòmica. Descens de facturació

Si l’empresa pot acreditar que els ingressos o les vendes s’han reduït de manera continuada, podrà efectuar acomiadaments al·legant causes econòmiques. En aquest sentit, no és absolutament imprescindible que tingui pèrdues. En aquest cas s’ha d’acreditar que durant tres trimestres seguits el nivell d’ingressos ordinaris o de vendes de cada trimestre és inferior al del…