Estressa viatjar per feina?

L’oportunitat laboral, fer networking, conèixer un nou lloc són els avantatges del viatge. Però el cansament, viatjar… són les parts negatives. S’ha fet un estudi que desvetlla que el 54% dels professionals afirma que els viatges afecten en les seves vides personals. Els viatges de negocis suposen una implicació extra en el temps i en…

Tramitaciones urgentes

Como está a punto de finalizar el corriente año consideramos oportuno el recordarle alguno de los trámites que puedan afectarle y que conviene realizar antes del 31 de diciembre: IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS El IAE es un tributo local que únicamente pagan las entidades con personalidad jurídica, cuando su cifra de negocios es superior a…

Tramitacions urgents

A punt d’acabar l’any, considerem oportú recordar-vos alguns dels tràmits que poden afectar-vos i que convé fer per aquestes dates :   1.    IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES (IAE) L’IAE és un tribut local que únicament paguen les entitats amb personalitat jurídica, quan la seva xifra de negocis és superior a 1.000.000€ computat individualment o per grup…